Informacja ogólne

Określając zakres usług świadczonych dla naszych Klientów Kancelaria Radców Prawnych BEZA,BIEWALD spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie szczególny nacisk kładzie na rozpoznanie indywidualnych potrzeb danego Klienta. Dzięki temu świadczone przez nas usługi, w każdym przypadku są w stanie spełnić indywidualne oczekiwania naszych Klientów. Usługi te koncentrują się najczęściej w trzech podstawowych obszarach działalności. Są to:

 • obszar doradztwa prawnego
 • obszar zastępstwa prawnego
 • obszar zastępstwa procesowego 

 

W ramach doradztwa prawnego Klienci kancelarii mają do dyspozycji następujące usługi:

 • udzielanie informacji o treści obowiązujących przepisów prawnych oraz wyjaśnień w zakresie ich stosowania, 
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych,
 • analizy sytuacji prawnej, sporządzenie opinii prawnych,
 • weryfikacja pod względem prawnym czynności podejmowanych przez Klientów, 
 • sporządzanie dokumentów mających istotne znaczenie prawne dla Klienta (umowy, regulacje wewnętrzne) lub weryfikacja pod względem prawnym dokumentów tworzonych przez Klienta. 

 

W ramach zastępstwa prawnego kancelaria świadczy następujące usługi:

 • prowadzenie rokowań w imieniu Klienta lub uczestnictwo w rokowaniach prowadzonych przez Klienta, 
 • utrzymywanie w imieniu Klienta kontaktów z osobami trzecimi (rozmowy, narady, spotkania prowadzone w imieniu Klienta),
 • wykonywanie w imieniu Klienta zadań wobec osób trzecich,
 • przygotowanie i prowadzenie w imieniu Klienta różnorodnych transakcji. 

 

Na usługi świadczone w ramach zastępstwa procesowego składają się następujące usługi:

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed sądami, 
 • reprezentowane Klienta przed organami administracji publicznej np. przed organami podatkowymi,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu arbitrażowym lub mediacyjnym.

 

2. Strategia usług świadczonych przez kancelarię

Budowanie relacji z każdym naszym Klientem opieramy na strategii zaufania i dobrych wzajemnych stosunkach. Koniecznym elementem zaufania i dobrych wzajemnych relacji jest:

 • dwustronność relacji – otwartość i szczerość prowadząca do wzajemnej lojalności, 
 • wzajemność i partnerstwo – unikanie dominacji jednej ze stron, 
 • komunikacja – zapewnienie niezakłóconego przepływu informacji,
 • jakość, rzetelność – świadczenie usług najwyższej jakości, dołożenie wszelkich starań w celu rozpoznania i załatwienia problemów Klienta zgodnie z jego autentycznymi potrzebami i interesami, ze strony
 • Klienta zapewnienie współdziałania potrzebnego do optymalizacji jakości świadczonych usług,
 • długoterminowość – ukierunkowanie na długi czas współpracy, a nie na doraźnie płynące korzyści. 

 

Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń jesteśmy przekonani, że budowanie relacji opartej na powyższej strategii również w przypadku Państwa firmy pozwoli, z korzyścią dla obu stron, spełnić oczekiwania pokładane we współpracy, a przede wszystkim da Państwu poczucie, że zostały osiągnięte planowane cele i zamierzenia.


3. Proponowana organizacja obsługi prawnej

Składając niniejszą ofertę przyjęliśmy założenie, że obecnie zatrudniacie Państwo bezpośrednio prawników zajmujących się tzw. wewnętrzną obsługą prawną. Przy takim założeniu Kancelaria Radców Prawnych BEZA,BIEWALD spółka partnerska przyjęłaby na siebie obowiązek prowadzenia tzw. zewnętrznej obsługi prawnej. Kombinacja wewnętrznej i zewnętrznej obsługi prawnej jest niekiedy stosowanym w praktyce systemem obsługi prawnej. Wymaga ona jednak właściwego ułożenia współpracy zewnętrznej kancelarii z osobami zajmującymi się wewnętrzną obsługą prawną. 
Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń proponujemy zorganizowanie i podział współpracy w taki sposób, aby doprowadzić do powstania jednego miejsca, w którym zbiegałyby się wszelkie kanały komunikacyjne i usługowe związane z obsługą prawną. Miejscem takim mógłby być stały zespół usługowy składający się z prawników kancelarii i prawników zatrudnionych bezpośrednio przez Państwa firmę. Zespół taki zapewniałby koordynacje wewnętrznej i zewnętrznej obsługi prawnej. W niezbędnym zakresie niezwiązanym bezpośrednio z aspektami prawnymi zespół ten mógłby korzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników Klienta (np. pracowników działu finansowego w razie konieczności zebrania danych niezbędnych do dochodzenia na drodze sądowej należności od kontrahenta firmy). Natomiast w odniesieniu do aspektów prawnych zespół ten korzystałby z dodatkowego wsparcia prawników zatrudnionych przez naszą kancelarię. 

 

4. Metody obsługi prawnej

W ramach stosowanych przez kancelarię metod świadczenia usług najczęstszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch metod:

 • świadczenie obsługi z osobistym kontaktem, 
 • świadczenie obsługi na odległość (bez osobistego kontaktu). 

 

Obsługa z osobistym kontaktem oparta jest na osobistych relacjach prawników z Kancelarii z personelem Klienta. W celu realizacji takiej obsługi oddelegujemy dwóch prawników z kancelarii (w tym przynajmniej jednego radcę prawnego), którzy będą pracować na potrzeby Państwa firmy w ramach stałego zespołu usługowego. 
Jeżeli potrzeby w zakresie obsługi prawnej byłby jeszcze większe, wówczas w kancelarii powołany zostanie zespół dodatkowego wsparcia. Zespół ten będzie mógł świadczyć dodatkową pomoc prawną w umówionym zakresie, a ponadto w razie konieczności może zastępować prawników z zespołu stałej obsługi prawnej. 
Usługi stałego zespołu usługowego oraz zespołu dodatkowego wsparcia mogą być świadczone bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, w tym w wyznaczonym z góry czasie stałych dyżurów oraz doraźnie, w zależności od potrzeb i czynionych na bieżącą ustaleń. 

Obsługa na odległość realizowana byłaby w sprawach rutynowych i nieskomplikowanych za pomocą techniczne dostępnych środków komunikowania tj. telefon, Internet, faks. W ramach takiej obsługi możliwy jest zawsze kontakt z prawnikiem odpowiedzialnym za obsługę Państwa firmy lub bezpośrednio prowadzącym daną sprawę. 

Niezależnie jednak od tego jaka metoda obsługi jest stosowania zawsze przy rozwiązywaniu problemów do dyspozycji Klienta pozostaje cały potencjał jakim dysponuje kancelaria. W rezultacie w razie potrzeby przy różnych czynnościach klient może być wspierany jednocześnie przez kilku prawników kancelarii. 

W ramach zespołu usługowego przynajmniej jeden prawnik z kancelarii będzie przygotowany do komunikowania się w języku angielskim. Również wszelkie dokumenty, w tym opinie prawne na życzenie Klienta będą przygotowywane w języku angielskim lub w innym języku, stosownie do potrzeb Klienta.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.